Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 19:34
kontakt
RAEN
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 199,00 39,00
-80,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 002,00 -1 099,00
---
Zysk (strata) brutto -1 698,00 -515,00
---
Zysk (strata) netto -1 515,00 -518,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
Aktywa 11 386,00 6 417,00
-43,6%
Kapitał własny 6 229,00 2 060,00
-66,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,01
-67,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---