Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 15:00
kontakt
PUNKPIRAT
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 85,00 36,00
-57,6%
551,00
1 430,6%
11,00
-98,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -390,00 -507,00
---
239,00
---
-502,00
---
Zysk (strata) brutto -1 253,00 -167,00
---
410,00
---
-259,00
---
Zysk (strata) netto -1 164,00 -202,00
---
137,00
---
-235,00
---
Amortyzacja 0,00 2,00
---
3,00
50,0%
9,00
200,0%
Aktywa 14 098,00 6 251,00
-55,7%
6 605,00
5,7%
4 148,00
-37,2%
Kapitał własny 7 076,00 2 514,00
-64,5%
5 065,00
101,5%
2 742,00
-45,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,01
-65,6%
0,23
1 963,6%
0,09
-59,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,01
---
-0,01
---