Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 10:51
kontakt
PUNKPIRAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7,00 8,00
14,3%
3,00
-62,5%
3,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 683,00 -153,00
---
-349,00
---
-169,00
---
Zysk (strata) brutto -2 823,00 130,00
---
-389,00
---
-145,00
---
Zysk (strata) netto -2 826,00 103,00
---
-338,00
---
-155,00
---
Amortyzacja 4,00 2,00
-50,0%
7,00
250,0%
7,00
0,0%
Aktywa 4 367,00 4 595,00
5,2%
4 148,00
-9,7%
3 998,00
-3,6%
Kapitał własny 2 877,00 2 980,00
3,6%
2 742,00
-8,0%
2 587,00
-5,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,10
3,0%
0,09
-10,6%
0,09
-5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 0,00
---
-0,01
---
-0,00
---