Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.08, godz. 16:15
kontakt
RAEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 623,00 -518,00
---
-293,00
---
-335,00
---
Zysk (strata) brutto -1 552,00 -542,00
---
-292,00
---
-1 497,00
---
Zysk (strata) netto -1 488,00 -626,00
---
-292,00
---
-1 475,00
---
Amortyzacja 3,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 659,00 1 783,00
7,5%
3 073,00
72,3%
1 794,00
-41,6%
Kapitał własny 1 099,00 1 473,00
34,0%
2 712,00
84,1%
1 237,00
-54,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,05
24,3%
0,06
26,1%
0,03
-55,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,02
---
-0,01
---
-0,03
---