Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 11:39
kontakt
PUNKPIRAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 234,00 112,00
-52,1%
7,00
-93,8%
8,00
14,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 89,00 -249,00
---
-1 683,00
---
-153,00
---
Zysk (strata) brutto 115,00 19,00
-83,5%
-2 823,00
---
130,00
---
Zysk (strata) netto -152,00 19,00
---
-2 826,00
---
103,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
4,00
300,0%
2,00
-50,0%
Aktywa 6 605,00 6 982,00
5,7%
4 367,00
-37,5%
4 595,00
5,2%
Kapitał własny 5 065,00 5 703,00
12,6%
2 877,00
-49,6%
2 980,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,26
12,3%
0,10
-60,4%
0,10
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
-0,10
---
0,00
---