Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.28, godz. 03:38
kontakt
LUG
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 900,00 1 900,00
0,0%
1 900,00
0,0%
1 900,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 169,00 560,00
231,4%
518,00
-7,5%
382,00
-26,3%
Zysk (strata) brutto 1 487,00 706,00
-52,5%
553,00
-21,7%
1 055,00
90,8%
Zysk (strata) netto 1 456,00 467,00
-67,9%
391,00
-16,3%
936,00
139,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 34 962,00 35 514,00
1,6%
35 958,00
1,3%
36 740,00
2,2%
Kapitał własny 34 501,00 34 968,00
1,4%
35 358,00
1,1%
36 294,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,79 4,86
1,4%
4,91
1,1%
5,04
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,06
-67,8%
0,05
-16,9%
0,13
140,7%