Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 22:15
kontakt
LUG
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 600,00 600,00
0,0%
600,00
0,0%
600,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -192,00 -7,00
---
-73,00
---
-95,00
---
Zysk (strata) brutto 1 111,00 -5,00
---
-35,00
---
-60,00
---
Zysk (strata) netto 1 111,00 -5,00
---
-35,00
---
-60,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 35 924,00 34 823,00
-3,1%
35 382,00
1,6%
35 927,00
1,5%
Kapitał własny 34 156,00 34 496,00
1,0%
34 932,00
1,3%
35 298,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,74 4,79
1,0%
4,85
1,3%
4,90
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 -0,00
---
-0,00
---
-0,01
---