Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:27
kontakt
LUG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 300,00 580,00
93,3%
720,00
24,1%
300,00
-58,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -68,00 227,00
---
365,00
60,8%
-10,00
---
Zysk (strata) brutto -170,00 255,00
---
372,00
45,9%
4,00
-98,9%
Zysk (strata) netto -170,00 255,00
---
372,00
45,9%
4,00
-98,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 35 382,00 35 603,00
0,6%
35 958,00
1,0%
35 755,00
-0,6%
Kapitał własny 34 932,00 35 188,00
0,7%
35 359,00
0,5%
35 362,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,85 4,89
0,7%
4,91
0,5%
4,91
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,04
---
0,05
48,6%
0,00
-98,1%