Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 03:26
kontakt
CIGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 937,00 9 049,00
1,3%
38 623,00
326,8%
26 809,00
-30,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 757,00 2 772,00
266,2%
17 911,00
546,1%
6 700,00
-62,6%
Zysk (strata) brutto 374,00 3 793,00
914,2%
17 594,00
363,9%
8 641,00
-50,9%
Zysk (strata) netto 61,00 3 079,00
4 947,5%
14 267,00
363,4%
7 002,00
-50,9%
Amortyzacja 4 327,00 3 712,00
-14,2%
8 373,00
125,6%
5 117,00
-38,9%
Aktywa 111 234,00 112 930,00
1,5%
131 138,00
16,1%
171 216,00
30,6%
Kapitał własny 97 763,00 100 842,00
3,1%
115 109,00
14,1%
122 111,00
6,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,53 0,55
3,2%
0,63
14,2%
0,67
6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
---
0,08
358,8%
0,04
-51,3%