Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.29, godz. 17:54
kontakt
TELESTR
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 54 538,00 56 097,00
2,9%
62 644,00
11,7%
50 750,00
-19,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 009,00 1 913,00
-78,8%
17 404,00
809,8%
10 729,00
-38,4%
Zysk (strata) brutto 9 003,00 1 974,00
-78,1%
17 375,00
780,2%
6 323,00
-63,6%
Zysk (strata) netto 7 231,00 -113,00
---
13 949,00
---
4 062,00
-70,9%
Amortyzacja 1 772,00 1 826,00
3,0%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 30 130,00 37 240,00
23,6%
43 834,00
17,7%
35 118,00
-19,9%
Kapitał własny 25 486,00 24 143,00
-5,3%
29 762,00
23,3%
22 586,00
-24,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,17 7,74
-5,3%
10,88
40,5%
8,26
-24,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,32 -0,04
---
5,10
---
1,49
-70,9%