Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 03:04
kontakt
TELESTR
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 52 395,00 53 412,00
1,9%
60 293,00
12,9%
47 946,00
-20,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 017,00 338,00
-95,8%
15 633,00
4 525,1%
8 567,00
-45,2%
Zysk (strata) brutto 8 084,00 397,00
-95,1%
15 683,00
3 850,4%
4 160,00
-73,5%
Zysk (strata) netto 6 503,00 -1 389,00
---
12 587,00
---
2 498,00
-80,2%
Amortyzacja 1 772,00 1 826,00
3,0%
1 527,00
-16,4%
1 190,00
-22,1%
Aktywa 27 994,00 34 360,00
22,7%
40 551,00
18,0%
40 170,00
-0,9%
Kapitał własny 24 110,00 21 622,00
-10,3%
26 609,00
23,1%
27 817,00
4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,73 6,94
-10,3%
9,73
40,3%
10,17
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,09 -0,44
---
4,60
---
0,91
-80,1%