Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.31, godz. 15:59
kontakt
TELESTR
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 799,00 12 464,00
-2,6%
12 815,00
2,8%
12 672,00
-1,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 191,00 2 377,00
8,5%
3 035,00
27,7%
3 126,00
3,0%
Zysk (strata) brutto 2 210,00 -1 376,00
---
1 538,00
---
3 951,00
156,9%
Zysk (strata) netto 1 735,00 -1 811,00
---
942,00
---
3 196,00
239,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 44 537,00 42 550,00
-4,5%
32 239,00
-24,2%
35 118,00
8,9%
Kapitał własny 31 684,00 28 344,00
-10,5%
19 391,00
-31,6%
22 586,00
16,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,59 10,37
-10,5%
7,09
-31,6%
8,26
16,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,63 -0,66
---
0,34
---
1,17
238,8%