Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 15:59
kontakt
TELESTR
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 33 180,00 23 959,00
-27,8%
23 527,00
-1,8%
23 527,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 352,00 3 518,00
-66,0%
3 011,00
-14,4%
3 011,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 10 387,00 -216,00
---
2 770,00
---
2 770,00
0,0%
Zysk (strata) netto 8 356,00 -930,00
---
2 154,00
---
2 154,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 43 296,00 38 200,00
-11,8%
42 227,00
10,5%
42 227,00
0,0%
Kapitał własny 29 978,00 24 389,00
-18,6%
29 421,00
20,6%
29 421,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,62 8,92
-7,2%
10,76
20,6%
10,76
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,68 -0,34
---
0,79
---
0,79
0,0%