Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 13:42
kontakt
TELESTR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 134,00 12 170,00
-7,3%
11 789,00
-3,1%
12 049,00
2,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 247,00 1 613,00
-28,2%
1 905,00
18,1%
2 327,00
22,2%
Zysk (strata) brutto 2 178,00 1 632,00
-25,1%
-1 848,00
---
831,00
---
Zysk (strata) netto 1 726,00 1 265,00
-26,7%
-2 195,00
---
366,00
---
Amortyzacja 1 527,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 40 551,00 40 478,00
-0,2%
38 200,00
-5,6%
27 543,00
-27,9%
Kapitał własny 26 609,00 27 873,00
4,8%
24 389,00
-12,5%
14 860,00
-39,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,73 10,19
4,7%
8,92
-12,5%
5,43
-39,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,63 0,46
-26,8%
-0,80
---
0,13
---