Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 23:55
kontakt
TELESTR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 992,00 12 330,00
2,8%
12 847,00
4,2%
12 713,00
-1,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 866,00 1 868,00
0,1%
2 167,00
16,0%
1 658,00
-23,5%
Zysk (strata) brutto 1 848,00 620,00
-66,5%
2 295,00
270,2%
1 254,00
-45,4%
Zysk (strata) netto 1 483,00 228,00
-84,6%
1 854,00
713,2%
906,00
-51,1%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
1 150,00
---
0,00
---
Aktywa 42 227,00 41 946,00
-0,7%
25 223,00
-39,9%
18 881,00
-25,1%
Kapitał własny 29 421,00 29 649,00
0,8%
13 499,00
-54,5%
14 076,00
4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,76 10,84
0,8%
6,65
-38,6%
6,94
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,54 0,08
-84,7%
0,91
1 001,2%
0,45
-51,1%