Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 23:52
kontakt
OPENFIN
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 191 330,00 101 498,00
-47,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -21 844,00 -88 742,00
---
Zysk (strata) brutto -26 932,00 -94 607,00
---
Zysk (strata) netto -25 707,00 -97 868,00
---
Amortyzacja 13 302,00 8 781,00
-34,0%
Aktywa 192 003,00 108 796,00
-43,3%
Kapitał własny -13 732,00 -111 598,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,11 -9,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,07 -7,90
---