Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 04:31
kontakt
OPENFIN
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 750,00 2 826,00
-67,7%
2 392,00
-15,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 102,00 -7 414,00
---
-2 327,00
---
Zysk (strata) brutto -6 799,00 -8 971,00
---
513,00
---
Zysk (strata) netto -6 844,00 -9 017,00
---
491,00
---
Amortyzacja 261,00 257,00
-1,5%
118,00
-54,1%
Aktywa 120 859,00 119 315,00
-1,3%
119 944,00
0,5%
Kapitał własny -123 418,00 -132 436,00
---
-131 944,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -9,96 -10,69
---
-10,65
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,55 -0,73
---
0,04
---