Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.30, godz. 15:24
kontakt
OPENFIN
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 172 967,00 112 010,00
-35,2%
68 880,00
-38,5%
11 576,00
-83,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 675,00 -19 258,00
---
-5 209,00
---
-10 516,00
---
Zysk (strata) brutto -10 534,00 -20 807,00
---
-6 862,00
---
-15 770,00
---
Zysk (strata) netto -9 834,00 -19 381,00
---
-9 265,00
---
-15 861,00
---
Amortyzacja 11 106,00 9 307,00
-16,2%
4 924,00
-47,1%
518,00
-89,5%
Aktywa 457 720,00 260 870,00
-43,0%
233 769,00
-10,4%
119 315,00
-49,0%
Kapitał własny 218 370,00 33 137,00
-84,8%
14 384,00
-56,6%
-132 436,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,62 2,67
-84,8%
1,16
-56,6%
-10,69
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,79 -1,56
---
-0,75
---
-1,28
---