Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 20:29
kontakt
OPENFIN
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 68 880,00 11 576,00
-83,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 209,00 -10 516,00
---
Zysk (strata) brutto -6 862,00 -15 770,00
---
Zysk (strata) netto -9 265,00 -15 861,00
---
Amortyzacja 4 924,00 518,00
-89,5%
Aktywa 233 769,00 119 315,00
-49,0%
Kapitał własny 14 384,00 -132 436,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,16 -10,69
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,75 -1,28
---