Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.13, godz. 03:21
kontakt
OPENFIN
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 68 178,00 5 432,00
-92,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 588,00 -10 717,00
---
Zysk (strata) brutto -7 298,00 -12 297,00
---
Zysk (strata) netto -10 559,00 -12 297,00
---
Amortyzacja 4 801,00 271,00
-94,4%
Aktywa 178 324,00 107 869,00
-39,5%
Kapitał własny -24 290,00 -127 725,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,96 -10,31
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,85 -0,99
---