Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 11:20
kontakt
OPENFIN
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 152 798,00 104 782,00
-31,4%
68 178,00
-34,9%
5 432,00
-92,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 395,00 -18 273,00
---
-5 588,00
---
-10 717,00
---
Zysk (strata) brutto -4 176,00 -20 425,00
---
-7 298,00
---
-12 297,00
---
Zysk (strata) netto -4 341,00 -18 142,00
---
-10 559,00
---
-12 297,00
---
Amortyzacja 7 151,00 7 187,00
0,5%
4 801,00
-33,2%
271,00
-94,4%
Aktywa 384 136,00 201 386,00
-47,6%
178 324,00
-11,5%
107 869,00
-39,5%
Kapitał własny 175 943,00 -5 841,00
---
-24 290,00
---
-127 725,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,20 -0,47
---
-1,96
---
-10,31
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,35 -1,46
---
-0,85
---
-0,99
---