Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 06:11
kontakt
OPENFIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 31 155,00 22 635,00
-27,3%
10 685,00
-52,8%
5 570,00
-47,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 277,00 -2 782,00
---
-80 373,00
---
-3 012,00
---
Zysk (strata) brutto -3 395,00 -4 286,00
---
-83 023,00
---
-4 499,00
---
Zysk (strata) netto -6 886,00 -4 286,00
---
-83 023,00
---
-4 499,00
---
Amortyzacja 2 194,00 2 077,00
-5,3%
1 903,00
-8,4%
140,00
-92,6%
Aktywa 178 324,00 175 083,00
-1,8%
108 796,00
-37,9%
111 931,00
2,9%
Kapitał własny -24 290,00 -28 576,00
---
-111 598,00
---
-116 096,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,96 -2,31
---
-9,00
---
-9,37
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,56 -0,35
---
-6,70
---
-0,36
---