Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 11:39
kontakt
OPENFIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 685,00 5 570,00
-47,9%
-138,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -80 373,00 -3 012,00
---
-7 705,00
---
Zysk (strata) brutto -83 023,00 -4 499,00
---
-7 798,00
---
Zysk (strata) netto -83 023,00 -4 499,00
---
-7 798,00
---
Amortyzacja 1 903,00 140,00
-92,6%
131,00
-6,4%
Aktywa 108 796,00 111 931,00
2,9%
107 869,00
-3,6%
Kapitał własny -111 598,00 -116 096,00
---
-127 725,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -9,00 -9,37
---
-10,31
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -6,70 -0,36
---
-0,63
---