Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.19, godz. 09:58
kontakt
SATIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 458,00 438,00
-4,4%
578,00
32,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -196,00 -215,00
---
48,00
---
Zysk (strata) brutto -451,00 -215,00
---
47,00
---
Zysk (strata) netto -451,00 -215,00
---
47,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 797,00 1 465,00
-18,5%
1 488,00
1,6%
Kapitał własny 1 420,00 1 206,00
-15,1%
1 253,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,10
-14,8%
0,11
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,02
---
0,00
---