Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 01:17
kontakt
PRIMAMODA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 146,00 723,00
-66,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -765,00 -894,00
---
Zysk (strata) brutto -760,00 -921,00
---
Zysk (strata) netto -753,00 -921,00
---
Amortyzacja 78,00 15,00
-80,8%
Aktywa 15 877,00 12 793,00
-19,4%
Kapitał własny 2 391,00 2 187,00
-8,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,75 0,68
-8,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24 -0,29
---