Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.20, godz. 10:22
kontakt
MWTRADE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 574,00 369,00
-35,7%
185,00
-49,9%
284,00
53,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -50,00 -366,00
---
-697,00
---
-634,00
---
Zysk (strata) brutto -50,00 -367,00
---
-681,00
---
-622,00
---
Zysk (strata) netto 566,00 142,00
-74,9%
-899,00
---
-631,00
---
Amortyzacja 25,00 26,00
4,0%
20,00
-23,1%
17,00
-15,0%
Aktywa 96 049,00 82 748,00
-13,8%
69 018,00
-16,6%
38 637,00
-44,0%
Kapitał własny 61 365,00 61 507,00
0,2%
60 608,00
-1,5%
30 606,00
-49,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,32 7,34
0,2%
7,23
-1,5%
3,65
-49,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,02
-75,0%
-0,11
---
-0,08
---