Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 10:36
kontakt
MWTRADE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 298,00 153,00
-48,7%
96,00
-37,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -491,00 -871,00
---
-546,00
---
Zysk (strata) brutto -259,00 -662,00
---
-345,00
---
Zysk (strata) netto -265,00 -676,00
---
-348,00
---
Amortyzacja 52,00 58,00
11,5%
49,00
-15,5%
Aktywa 35 881,00 30 057,00
-16,2%
29 685,00
-1,2%
Kapitał własny 29 183,00 28 507,00
-2,3%
28 160,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,43 11,17
-2,3%
11,03
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,26
---
-0,14
---