Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 06:23
kontakt
DSTREAM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 361,00 324,00
-10,2%
406,00
25,3%
187,00
-53,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32,00 -11,00
---
27,00
---
-7 966,00
---
Zysk (strata) brutto 85,00 435,00
411,8%
-8,00
---
-7 966,00
---
Zysk (strata) netto 184,00 374,00
103,3%
-603,00
---
-8 054,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
6,00
---
2,00
-66,7%
Aktywa 12 592,00 13 094,00
4,0%
12 063,00
-7,9%
2 914,00
-75,8%
Kapitał własny 11 522,00 11 907,00
3,3%
10 889,00
-8,5%
2 835,00
-74,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,22 2,30
3,3%
2,10
-8,5%
0,55
-73,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,07
105,7%
-0,12
---
-1,55
---