Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.04, godz. 10:46
kontakt
VISION
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 525,00 -21,00
---
109,00
---
-16,00
---
Zysk (strata) brutto 525,00 -21,00
---
-149,00
---
-16,00
---
Zysk (strata) netto 525,00 -21,00
---
-161,00
---
-16,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 35,00 37,00
5,7%
6,00
-83,8%
0,00
---
Kapitał własny -3 363,00 -3 383,00
---
-2 045,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,00
---
-0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---