Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 13:18
kontakt
VISION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1,00 -7,00
---
-7,00
---
-28,00
---
Zysk (strata) brutto -1,00 -7,00
---
-7,00
---
-28,00
---
Zysk (strata) netto -1,00 -7,00
---
-7,00
---
-28,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 39,00 6,00
-84,6%
0,00
---
9,00
---
Kapitał własny -3 391,00 -2 045,00
---
0,00
---
-1 915,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---