Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 13:05
kontakt
VISION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7,00 -28,00
---
28,00
---
-51,00
---
Zysk (strata) brutto -7,00 -28,00
---
28,00
---
-51,00
---
Zysk (strata) netto -7,00 -28,00
---
28,00
---
-51,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 0,00 9,00
---
38,00
322,2%
43,00
13,2%
Kapitał własny 0,00 -1 915,00
---
-2 044,00
---
-2 095,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---