Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.12, godz. 18:47
kontakt
DEVORAN
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -57,00 -320,00
---
-155,00
---
-30,00
---
Zysk (strata) brutto 391,00 -76,00
---
-277,00
---
-457,00
---
Zysk (strata) netto 521,00 -62,00
---
-924,00
---
-457,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 557,00 6 568,00
0,2%
5 972,00
-9,1%
4 434,00
-25,8%
Kapitał własny 5 592,00 5 530,00
-1,1%
4 606,00
-16,7%
4 149,00
-9,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
-1,3%
0,06
-16,7%
0,06
-9,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
-0,01
---
-0,01
---