Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 15:46
kontakt
DEVORAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9,00 -265,00
---
-56,00
---
Zysk (strata) brutto -9,00 -265,00
---
-56,00
---
Zysk (strata) netto -9,00 -251,00
---
-56,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 775,00 6 568,00
-3,1%
6 572,00
0,1%
Kapitał własny 5 781,00 5 530,00
-4,3%
5 475,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
-4,9%
0,08
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---