Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 03:10
kontakt
AVATRIX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -29,00 -29,00
---
-19,00
---
-18,00
---
Zysk (strata) brutto -29,00 -32,00
---
-19,00
---
-17,00
---
Zysk (strata) netto -20,00 -32,00
---
-19,00
---
-17,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 583,00 538,00
-7,7%
522,00
-3,0%
502,00
-3,8%
Kapitał własny 568,00 536,00
-5,6%
517,00
-3,5%
500,00
-3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
-6,7%
0,04
-2,4%
0,04
-4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---