Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.22, godz. 07:35
kontakt
REINO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 561,00 1 661,00
6,4%
1 967,00
18,4%
1 359,00
-30,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10,00 -176,00
---
298,00
---
-131,00
---
Zysk (strata) brutto -606,00 95,00
---
-470,00
---
-383,00
---
Zysk (strata) netto -551,00 83,00
---
-416,00
---
-351,00
---
Amortyzacja 118,00 73,00
-38,1%
178,00
143,8%
273,00
53,4%
Aktywa 150 499,00 151 414,00
0,6%
154 041,00
1,7%
153 677,00
-0,2%
Kapitał własny 132 421,00 132 504,00
0,1%
132 088,00
-0,3%
131 736,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,64 1,64
0,1%
1,64
-0,3%
1,63
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
-0,00
---
-0,00
---