Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 09:27
kontakt
REINO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 444,00 453,00
2,0%
1 179,00
160,3%
645,00
-45,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -632,00 -671,00
---
-120,00
---
-428,00
---
Zysk (strata) brutto -633,00 -601,00
---
-51,00
---
-603,00
---
Zysk (strata) netto -601,00 -546,00
---
-60,00
---
-561,00
---
Amortyzacja 95,00 104,00
9,5%
106,00
1,9%
126,00
18,9%
Aktywa 78 332,00 77 791,00
-0,7%
152 969,00
96,6%
152 783,00
-0,1%
Kapitał własny 74 370,00 73 825,00
-0,7%
133 722,00
81,1%
133 161,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,49 1,48
-0,7%
1,66
12,2%
1,65
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,00
---
-0,01
---