Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 07:25
kontakt
RAINBOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 468,00 75 367,00
387,2%
241 939,00
221,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -25 262,00 -7 043,00
---
-4 396,00
---
Zysk (strata) brutto -26 738,00 -7 637,00
---
-4 954,00
---
Zysk (strata) netto -21 631,00 -6 186,00
---
-4 013,00
---
Amortyzacja 1 383,00 2 917,00
110,9%
2 619,00
-10,2%
Aktywa 388 191,00 416 348,00
7,3%
562 195,00
35,0%
Kapitał własny 100 001,00 95 700,00
-4,3%
90 522,00
-5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,87 6,58
-4,3%
6,22
-5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,49 -0,42
---
-0,28
---