Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:17
kontakt
RAINBOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 241 939,00 677 272,00
179,9%
269 717,00
-60,2%
315 816,00
17,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 396,00 46 476,00
---
-13 975,00
---
-3 572,00
---
Zysk (strata) brutto -4 954,00 45 945,00
---
-14 767,00
---
-4 238,00
---
Zysk (strata) netto -4 013,00 40 754,00
---
-11 463,00
---
-3 433,00
---
Amortyzacja 2 619,00 3 194,00
22,0%
3 466,00
8,5%
4 037,00
16,5%
Aktywa 562 195,00 588 357,00
4,7%
448 039,00
-23,8%
498 389,00
11,2%
Kapitał własny 90 522,00 131 513,00
45,3%
118 765,00
-9,7%
115 587,00
-2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,22 9,04
45,3%
8,16
-9,7%
7,94
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,28 2,80
---
-0,79
---
-0,24
---