Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.28, godz. 16:34
kontakt
RAINBOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 689 139,00 1 393 669,00
102,2%
614 143,00
-55,9%
720 970,00
17,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 39 816,00 115 423,00
189,9%
21 052,00
-81,8%
49 277,00
134,1%
Zysk (strata) brutto 40 918,00 113 151,00
176,5%
25 134,00
-77,8%
50 716,00
101,8%
Zysk (strata) netto 32 783,00 91 182,00
178,1%
19 907,00
-78,2%
40 939,00
105,7%
Amortyzacja 4 422,00 1 815,00
-59,0%
3 619,00
99,4%
3 689,00
1,9%
Aktywa 1 067 285,00 948 932,00
-11,1%
899 882,00
-5,2%
915 792,00
1,8%
Kapitał własny 150 689,00 239 702,00
59,1%
213 049,00
-11,1%
270 500,00
27,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,36 16,47
59,1%
14,64
-11,1%
18,59
27,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,25 6,27
178,1%
1,37
-78,2%
2,81
105,6%