Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.26, godz. 11:35
kontakt
AUTOPARTN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 611 571,00 586 752,00
-4,1%
640 043,00
9,1%
707 582,00
10,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 63 391,00 53 885,00
-15,0%
62 462,00
15,9%
67 671,00
8,3%
Zysk (strata) brutto 61 153,00 57 752,00
-5,6%
61 965,00
7,3%
64 561,00
4,2%
Zysk (strata) netto 49 545,00 47 076,00
-5,0%
50 569,00
7,4%
52 319,00
3,5%
Amortyzacja 6 726,00 6 821,00
1,4%
7 302,00
7,1%
7 845,00
7,4%
Aktywa 1 058 924,00 1 145 442,00
8,2%
1 305 914,00
14,0%
1 335 471,00
2,3%
Kapitał własny 629 268,00 676 344,00
7,5%
726 913,00
7,5%
759 639,00
4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,82 5,18
7,5%
5,56
7,5%
5,82
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,36
-5,0%
0,39
7,5%
0,40
3,6%