Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.20, godz. 09:30
kontakt
AUTOPARTN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 586 920,00 611 571,00
4,2%
586 752,00
-4,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 67 029,00 63 391,00
-5,4%
53 885,00
-15,0%
Zysk (strata) brutto 66 012,00 61 153,00
-7,4%
57 752,00
-5,6%
Zysk (strata) netto 53 195,00 49 545,00
-6,9%
47 076,00
-5,0%
Amortyzacja 6 322,00 6 726,00
6,4%
6 821,00
1,4%
Aktywa 982 381,00 1 058 924,00
7,8%
1 145 442,00
8,2%
Kapitał własny 579 723,00 629 268,00
8,5%
676 344,00
7,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,44 4,82
8,6%
5,18
7,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,41 0,38
-6,9%
0,36
-5,0%