Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 04:45
kontakt
VOTUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 555,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 821,00
Zysk (strata) brutto 5 708,00
Zysk (strata) netto 5 755,00
Amortyzacja 462,00
Aktywa 101 277,00
Kapitał własny 56 181,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,68
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48