Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 18:59
kontakt
KREDYTIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 20 847,00 17 123,00
-17,9%
16 680,00
-2,6%
23 532,00
41,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 088,00 -1 365,00
---
-4 211,00
---
3 618,00
---
Zysk (strata) brutto -532,00 2 476,00
---
-6 253,00
---
3 012,00
---
Zysk (strata) netto -4 043,00 2 134,00
---
-7 061,00
---
3 432,00
---
Amortyzacja 817,00 741,00
-9,3%
950,00
28,2%
841,00
-11,5%
Aktywa 462 697,00 454 505,00
-1,8%
435 427,00
-4,2%
374 703,00
-13,9%
Kapitał własny 74 085,00 79 463,00
7,3%
72 063,00
-9,3%
75 094,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,74 6,16
7,3%
5,59
-9,3%
5,82
4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,31 0,16
---
-0,55
---
0,27
---