Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 07:37
kontakt
KREDYTIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 720,00 28 011,00
161,3%
15 679,00
-44,0%
20 847,00
33,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 796,00 6 723,00
---
-2 269,00
---
1 088,00
---
Zysk (strata) brutto -6 868,00 6 843,00
---
-5 890,00
---
-532,00
---
Zysk (strata) netto -1 828,00 118,00
---
-5 251,00
---
-4 043,00
---
Amortyzacja 697,00 628,00
-9,9%
797,00
26,9%
817,00
2,5%
Aktywa 544 753,00 518 832,00
-4,8%
483 369,00
-6,8%
462 697,00
-4,3%
Kapitał własny 78 917,00 80 628,00
2,2%
77 079,00
-4,4%
74 085,00
-3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,12 6,25
2,2%
5,98
-4,4%
5,74
-3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14 0,01
---
-0,41
---
-0,31
---