Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:32
kontakt
KREDYTIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 15 679,00 20 847,00
33,0%
17 123,00
-17,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 269,00 1 088,00
---
-1 365,00
---
Zysk (strata) brutto -5 890,00 -532,00
---
2 476,00
---
Zysk (strata) netto -5 251,00 -4 043,00
---
2 134,00
---
Amortyzacja 797,00 817,00
2,5%
741,00
-9,3%
Aktywa 483 369,00 462 697,00
-4,3%
454 505,00
-1,8%
Kapitał własny 77 079,00 74 085,00
-3,9%
79 463,00
7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,98 5,74
-3,9%
6,16
7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,41 -0,31
---
0,16
---