Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 19:18
kontakt
MAKARONPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 43 717,00 40 972,00
-6,3%
34 822,00
-15,0%
35 505,00
2,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 154,00 2 325,00
-26,3%
940,00
-59,6%
1 198,00
27,4%
Zysk (strata) brutto 2 849,00 2 246,00
-21,2%
765,00
-65,9%
1 054,00
37,8%
Zysk (strata) netto 2 209,00 1 811,00
-18,0%
577,00
-68,1%
968,00
67,8%
Amortyzacja 1 530,00 1 546,00
1,0%
1 539,00
-0,5%
1 526,00
-0,8%
Aktywa 155 836,00 156 932,00
0,7%
155 327,00
-1,0%
155 890,00
0,4%
Kapitał własny 81 805,00 83 616,00
2,2%
84 193,00
0,7%
82 386,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,84 9,04
2,2%
9,10
0,7%
8,91
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,20
-18,0%
0,06
-68,4%
0,10
69,4%