Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 09:14
kontakt
MAKARONPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 34 822,00 35 505,00
2,0%
44 262,00
24,7%
51 752,00
16,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 940,00 1 198,00
27,4%
1 536,00
28,2%
2 798,00
82,2%
Zysk (strata) brutto 765,00 1 054,00
37,8%
1 973,00
87,2%
2 474,00
25,4%
Zysk (strata) netto 577,00 968,00
67,8%
1 678,00
73,3%
1 962,00
16,9%
Amortyzacja 1 539,00 1 526,00
-0,8%
1 499,00
-1,8%
1 526,00
1,8%
Aktywa 155 327,00 155 890,00
0,4%
182 617,00
17,1%
194 821,00
6,7%
Kapitał własny 84 193,00 82 386,00
-2,1%
96 900,00
17,6%
98 862,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,10 8,91
-2,1%
10,48
17,6%
8,96
-14,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,10
69,4%
0,18
72,4%
0,18
-1,7%