Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.02, godz. 13:52
kontakt
MAKARONPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 35 505,00 44 262,00
24,7%
51 752,00
16,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 198,00 1 536,00
28,2%
2 798,00
82,2%
Zysk (strata) brutto 1 054,00 1 973,00
87,2%
2 474,00
25,4%
Zysk (strata) netto 968,00 1 678,00
73,3%
1 962,00
16,9%
Amortyzacja 1 526,00 1 499,00
-1,8%
1 526,00
1,8%
Aktywa 155 890,00 182 617,00
17,1%
194 821,00
6,7%
Kapitał własny 82 386,00 96 900,00
17,6%
98 862,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,91 10,48
17,6%
8,96
-14,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,18
72,4%
0,18
-1,7%