Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 22:28
kontakt
HELIO
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 119 004,00 143 715,00
20,8%
173 370,00
20,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 937,00 9 835,00
149,8%
14 734,00
49,8%
Zysk (strata) brutto 3 276,00 9 892,00
202,0%
13 326,00
34,7%
Zysk (strata) netto 2 611,00 7 967,00
205,1%
10 731,00
34,7%
Amortyzacja 1 248,00 1 681,00
34,7%
1 715,00
2,0%
Aktywa 154 084,00 156 357,00
1,5%
217 203,00
38,9%
Kapitał własny 84 240,00 92 896,00
10,3%
108 605,00
16,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,85 18,58
10,3%
21,72
16,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,52 1,59
205,2%
2,15
34,7%