Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 12:48
kontakt
HELIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 115 154,00 79 377,00
-31,1%
59 130,00
-25,5%
61 150,00
3,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 654,00 5 267,00
-50,6%
1 661,00
-68,5%
3 024,00
82,1%
Zysk (strata) brutto 9 847,00 3 803,00
-61,4%
-994,00
---
-29,00
---
Zysk (strata) netto 7 929,00 3 059,00
-61,4%
-872,00
---
-51,00
---
Amortyzacja 857,00 880,00
2,7%
872,00
-0,9%
860,00
-1,4%
Aktywa 217 203,00 230 041,00
5,9%
200 958,00
-12,6%
203 682,00
1,4%
Kapitał własny 108 605,00 111 664,00
2,8%
110 792,00
-0,8%
110 741,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,72 22,33
2,8%
22,16
-0,8%
22,15
-0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,59 0,61
-61,4%
-0,17
---
-0,01
---