Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.02, godz. 18:47
kontakt
ATREM
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 115 637,00 86 417,00
-25,3%
86 417,00
0,0%
100 561,00
16,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 825,00 1 019,00
---
1 019,00
0,0%
6 511,00
539,0%
Zysk (strata) brutto -7 617,00 294,00
---
294,00
0,0%
6 028,00
1 950,3%
Zysk (strata) netto -7 946,00 2 316,00
---
2 316,00
0,0%
6 176,00
166,7%
Amortyzacja 2 187,00 2 387,00
9,1%
2 387,00
0,0%
2 479,00
3,9%
Aktywa 78 150,00 80 514,00
3,0%
80 514,00
0,0%
101 032,00
25,5%
Kapitał własny 29 672,00 31 988,00
7,8%
31 988,00
0,0%
38 736,00
21,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,22 3,47
7,8%
3,47
0,0%
4,20
21,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,86 0,25
---
0,25
0,0%
0,67
166,5%