Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.26, godz. 17:24
kontakt
ATREM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 32 524,00 32 524,00
0,0%
32 201,00
-1,0%
23 659,00
-26,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 278,00 1 353,00
5,9%
910,00
-32,7%
1 044,00
14,7%
Zysk (strata) brutto 985,00 985,00
0,0%
535,00
-45,7%
886,00
65,6%
Zysk (strata) netto 190,00 190,00
0,0%
974,00
412,6%
669,00
-31,3%
Amortyzacja 534,00 534,00
0,0%
583,00
9,2%
549,00
-5,8%
Aktywa 130 800,00 130 800,00
0,0%
114 354,00
-12,6%
101 597,00
-11,2%
Kapitał własny 38 926,00 38 926,00
0,0%
33 809,00
-13,1%
34 478,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,22 4,22
0,0%
3,66
-13,1%
3,74
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
0,0%
0,11
404,8%
0,07
-32,1%