Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 14:54
kontakt
ATREM
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 61 024,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 590,00
Zysk (strata) brutto -3 962,00
Zysk (strata) netto -4 255,00
Amortyzacja 1 063,00
Aktywa 78 572,00
Kapitał własny 33 362,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,61
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,46