Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.05, godz. 05:50
kontakt
ATREM
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 61 024,00 35 713,00
-41,5%
38 727,00
8,4%
64 725,00
67,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 590,00 913,00
---
814,00
-10,8%
2 188,00
168,8%
Zysk (strata) brutto -3 962,00 30,00
---
254,00
746,7%
1 520,00
498,4%
Zysk (strata) netto -4 255,00 2,00
---
-885,00
---
1 164,00
---
Amortyzacja 1 063,00 1 347,00
26,7%
1 214,00
-9,9%
1 117,00
-8,0%
Aktywa 55 117,00 61 205,00
11,0%
107 290,00
75,3%
114 354,00
6,6%
Kapitał własny 34 343,00 29 674,00
-13,6%
31 103,00
4,8%
33 809,00
8,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,72 3,22
-13,6%
3,37
4,8%
3,66
8,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,46 0,00
---
-0,10
---
0,13
---