Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 13:01
kontakt
ATREM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 21 995,00 30 137,00
37,0%
31 697,00
5,2%
32 524,00
2,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 814,00 -28,00
---
4 388,00
---
1 353,00
-69,2%
Zysk (strata) brutto 1 528,00 -91,00
---
5 865,00
---
985,00
-83,2%
Zysk (strata) netto 790,00 -738,00
---
7 799,00
---
190,00
-97,6%
Amortyzacja 621,00 633,00
1,9%
632,00
-0,2%
534,00
-15,5%
Aktywa 107 290,00 125 171,00
16,7%
101 032,00
-19,3%
130 800,00
29,5%
Kapitał własny 31 103,00 30 365,00
-2,4%
38 736,00
27,6%
38 926,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,37 3,29
-2,4%
4,20
27,6%
4,22
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 -0,08
---
0,84
---
0,02
-97,5%