Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 10:24
kontakt
ATREM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 979,00 31 938,00
68,3%
41 989,00
31,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 854,00 2 427,00
---
1 559,00
-35,8%
Zysk (strata) brutto -2 150,00 2 175,00
---
1 227,00
-43,6%
Zysk (strata) netto -1 699,00 1 719,00
---
971,00
-43,5%
Amortyzacja 611,00 624,00
2,1%
472,00
-24,4%
Aktywa 77 600,00 88 466,00
14,0%
101 897,00
15,2%
Kapitał własny 33 475,00 34 180,00
2,1%
35 151,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,63 3,70
2,1%
3,81
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 0,19
---
0,10
-43,5%