Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 07:21
kontakt
EUROTEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 164 302,00 132 180,00
-19,6%
98 804,00
-25,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 210,00 8 076,00
-20,9%
7 318,00
-9,4%
Zysk (strata) brutto 10 327,00 9 181,00
-11,1%
7 809,00
-14,9%
Zysk (strata) netto 8 047,00 7 637,00
-5,1%
6 322,00
-17,2%
Amortyzacja 1 847,00 1 857,00
0,5%
1 914,00
3,1%
Aktywa 172 255,00 162 126,00
-5,9%
158 259,00
-2,4%
Kapitał własny 80 792,00 88 429,00
9,5%
94 751,00
7,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,56 23,59
9,5%
25,28
7,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,15 2,04
-5,1%
1,69
-17,2%