Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 15:00
kontakt
EUROTEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 91 574,00 102 572,00
12,0%
130 753,00
27,5%
122 715,00
-6,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 066,00 3 389,00
-16,7%
11 475,00
238,6%
8 935,00
-22,1%
Zysk (strata) brutto 5 800,00 3 102,00
-46,5%
11 553,00
272,4%
8 996,00
-22,1%
Zysk (strata) netto 4 913,00 2 457,00
-50,0%
9 466,00
285,3%
7 335,00
-22,5%
Amortyzacja 1 741,00 1 799,00
3,3%
1 803,00
0,2%
1 897,00
5,2%
Aktywa 119 160,00 127 193,00
6,7%
130 424,00
2,5%
158 636,00
21,6%
Kapitał własny 54 189,00 56 646,00
4,5%
66 112,00
16,7%
73 447,00
11,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,46 15,11
4,5%
17,64
16,7%
19,60
11,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,31 0,66
-50,0%
2,52
284,9%
1,96
-22,5%