Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 21:05
kontakt
EUROTEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 67 089,00 67 089,00
0,0%
80 679,00
20,3%
124 356,00
54,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 676,00 2 676,00
0,0%
2 970,00
11,0%
7 925,00
166,8%
Zysk (strata) brutto 4 618,00 4 618,00
0,0%
2 701,00
-41,5%
7 860,00
191,0%
Zysk (strata) netto 3 979,00 3 979,00
0,0%
2 123,00
-46,6%
6 375,00
200,3%
Amortyzacja 2 001,00 2 001,00
0,0%
1 907,00
-4,7%
1 880,00
-1,4%
Aktywa 99 668,00 99 668,00
0,0%
129 960,00
30,4%
143 275,00
10,2%
Kapitał własny 57 686,00 57 686,00
0,0%
59 809,00
3,7%
66 184,00
10,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,39 15,39
0,0%
15,96
3,7%
17,66
10,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,06 1,06
0,0%
0,57
-46,7%
1,70
200,5%