Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 09:44
kontakt
EUROTEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 130 753,00 122 715,00
-6,1%
126 986,00
3,5%
164 302,00
29,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 475,00 8 935,00
-22,1%
8 396,00
-6,0%
10 210,00
21,6%
Zysk (strata) brutto 11 553,00 8 996,00
-22,1%
21 368,00
137,5%
10 327,00
-51,7%
Zysk (strata) netto 9 466,00 7 335,00
-22,5%
18 039,00
145,9%
8 047,00
-55,4%
Amortyzacja 1 803,00 1 897,00
5,2%
1 834,00
-3,3%
1 847,00
0,7%
Aktywa 130 424,00 158 636,00
21,6%
157 098,00
-1,0%
172 255,00
9,6%
Kapitał własny 66 112,00 73 447,00
11,1%
72 745,00
-1,0%
80 792,00
11,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,64 19,60
11,1%
19,41
-1,0%
21,56
11,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,52 1,96
-22,5%
4,81
145,9%
2,15
-55,4%