Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 10:17
kontakt
ARTERIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 680,00 5 606,00
-47,5%
5 336,00
-4,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -75,00 -4 288,00
---
-731,00
---
Zysk (strata) brutto -286,00 -3 472,00
---
-996,00
---
Zysk (strata) netto -259,00 -2 559,00
---
-996,00
---
Amortyzacja 310,00 305,00
-1,6%
309,00
1,3%
Aktywa 71 690,00 70 140,00
-2,2%
74 285,00
5,9%
Kapitał własny 33 555,00 30 996,00
-7,6%
30 001,00
-3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,86 7,26
-7,6%
7,03
-3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,60
---
-0,23
---