Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.03, godz. 03:41
kontakt
HERKULES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 30 237,00 30 982,00
2,5%
27 745,00
-10,4%
22 746,00
-18,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 107,00 497,00
-76,4%
1 754,00
252,9%
-1 144,00
---
Zysk (strata) brutto -6 592,00 843,00
---
368,00
-56,3%
-63 724,00
---
Zysk (strata) netto -6 737,00 441,00
---
-168,00
---
-63 983,00
---
Amortyzacja 4 753,00 4 845,00
1,9%
4 809,00
-0,7%
4 768,00
-0,9%
Aktywa 294 832,00 286 482,00
-2,8%
279 313,00
-2,5%
266 808,00
-4,5%
Kapitał własny 153 854,00 154 295,00
0,3%
154 127,00
-0,1%
90 144,00
-41,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,51 4,52
0,3%
4,52
-0,1%
2,64
-41,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 0,01
---
-0,00
---
-1,88
---