Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.01, godz. 12:44
kontakt
SEKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 40 131,00 44 565,00
11,0%
60 863,00
36,6%
48 168,00
-20,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 657,00 -1 748,00
---
2 125,00
---
-961,00
---
Zysk (strata) brutto -1 099,00 -1 980,00
---
2 015,00
---
-1 001,00
---
Zysk (strata) netto -893,00 -1 597,00
---
1 640,00
---
-859,00
---
Amortyzacja 1 571,00 1 570,00
-0,1%
1 590,00
1,3%
1 723,00
8,4%
Aktywa 128 320,00 129 513,00
0,9%
130 334,00
0,6%
130 437,00
0,1%
Kapitał własny 76 732,00 72 874,00
-5,0%
74 514,00
2,3%
73 655,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,54 10,96
-5,0%
11,20
2,3%
11,08
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 -0,24
---
0,25
---
-0,13
---