Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 11:49
kontakt
INC
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 746,00 5 102,00
192,2%
5 356,00
5,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -407,00 -1 979,00
---
-3 063,00
---
Zysk (strata) brutto -613,00 19 485,00
---
7 830,00
-59,8%
Zysk (strata) netto -741,00 11 904,00
---
5 407,00
-54,6%
Amortyzacja 815,00 487,00
-40,2%
521,00
7,0%
Aktywa 28 344,00 41 814,00
47,5%
52 291,00
25,1%
Kapitał własny 15 407,00 26 964,00
75,0%
31 442,00
16,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,85 44,78
2 324,4%
52,22
16,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 19,77
---
8,98
-54,6%