Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 02:51
kontakt
INC
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 436,00 2 234,00
55,6%
1 394,00
-37,6%
1 394,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 653,00 -1 142,00
---
-2 087,00
---
-8 411,00
---
Zysk (strata) brutto 13 608,00 6 320,00
-53,6%
-8 731,00
---
-8 731,00
---
Zysk (strata) netto 10 450,00 2 381,00
-77,2%
-5 792,00
---
-5 792,00
---
Amortyzacja 522,00 256,00
-51,0%
506,00
97,7%
506,00
0,0%
Aktywa 40 277,00 46 575,00
15,6%
44 759,00
-3,9%
44 759,00
0,0%
Kapitał własny 26 330,00 27 962,00
6,2%
25 650,00
-8,3%
25 650,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,16 46,44
1 371,4%
42,60
-8,3%
42,60
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,25 3,95
215,6%
-9,62
---
-9,62
---