Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 07:25
kontakt
INC
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 279,00 544,00
95,0%
722,00
32,7%
736,00
1,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -693,00 10 605,00
---
-1 424,00
---
-871,00
---
Zysk (strata) brutto -718,00 10 576,00
---
1 650,00
-84,4%
-2 858,00
---
Zysk (strata) netto -506,00 8 966,00
---
1 256,00
-86,0%
-2 442,00
---
Amortyzacja 133,00 199,00
49,6%
222,00
11,6%
242,00
9,0%
Aktywa 15 834,00 23 160,00
46,3%
26 075,00
12,6%
29 548,00
13,3%
Kapitał własny 13 714,00 22 106,00
61,2%
21 857,00
-1,1%
23 017,00
5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,64 2,65
61,2%
36,30
1 269,7%
38,22
5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 1,08
---
2,09
94,0%
-4,06
---