Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 11:00
kontakt
INC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 544,00 410,00
-24,6%
326,00
-20,5%
300,00
-8,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 070,00 -2 323,00
---
-233,00
---
405,00
---
Zysk (strata) brutto -1 270,00 -2 450,00
---
-408,00
---
167,00
---
Zysk (strata) netto -249,00 -2 070,00
---
-372,00
---
118,00
---
Amortyzacja 104,00 120,00
15,4%
122,00
1,7%
119,00
-2,5%
Aktywa 33 912,00 30 150,00
-11,1%
29 548,00
-2,0%
30 671,00
3,8%
Kapitał własny 25 459,00 23 389,00
-8,1%
23 017,00
-1,6%
23 135,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 42,28 38,84
-8,1%
38,22
-1,6%
38,42
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,41 -3,44
---
-0,62
---
0,20
---