Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 21:27
kontakt
WIRTUALNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 027,00 -2 027,00
---
67 426,00
---
-13 314,00
---
Zysk (strata) brutto -561,00 -561,00
---
-21 513,00
---
-12 064,00
---
Zysk (strata) netto -561,00 -561,00
---
-21 513,00
---
-12 064,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
0,00
---
1,00
---
Aktywa 440 248,00 440 248,00
0,0%
420 493,00
-4,5%
402 533,00
-4,3%
Kapitał własny 406 841,00 406 841,00
0,0%
384 494,00
-5,5%
372 380,00
-3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,92 13,92
0,0%
13,15
-5,5%
12,73
-3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,74
---
-0,41
---