Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 20:24
kontakt
WIRTUALNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 511,00 -1 333,00
---
63 871,00
---
-2 027,00
---
Zysk (strata) brutto -2 059,00 -459,00
---
65 195,00
---
-561,00
---
Zysk (strata) netto -2 070,00 -459,00
---
65 195,00
---
-561,00
---
Amortyzacja 2,00 1,00
-50,0%
1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 464 989,00 459 613,00
-1,2%
445 410,00
-3,1%
440 248,00
-1,2%
Kapitał własny 383 957,00 385 768,00
0,5%
406 711,00
5,4%
406 841,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,19 13,22
0,2%
13,92
5,3%
13,92
-0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,02
---
2,23
---
-0,02
---