Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 18:37
kontakt
PRYMUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 20 204,00 19 435,00
-3,8%
20 657,00
6,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 445,00 1 626,00
12,5%
1 979,00
21,7%
Zysk (strata) brutto 1 429,00 1 646,00
15,2%
2 692,00
63,5%
Zysk (strata) netto 1 128,00 1 385,00
22,8%
2 242,00
61,9%
Amortyzacja 24,00 19,00
-20,8%
19,00
0,0%
Aktywa 46 220,00 47 379,00
2,5%
42 996,00
-9,3%
Kapitał własny 27 452,00 26 747,00
-2,6%
28 989,00
8,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,89 2,82
-2,6%
3,05
8,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,15
22,7%
0,24
61,6%